Öppettider/butiksinfo

Integritetspolicy Hjälpsam AB

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss och detta sker enbart vi beställning/order. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Hjälpsam varken köper in eller säljer personuppgifter.

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara pga administrativa eller legala skäl.

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra intressen när det gäller att upprätthålla kundrelationer. Vi måste också av skatteskäl spara fakturor mm i 7 år.

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan våra administrativa datasystem. Vi skyddar dina uppgifter på vårt datanätverk från obehöriga personer eller organisationer. Säkerheten granskas regelbundet för att säkerställa vår integritetspolicy.

Du får gärna höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.