Köpvillkor

Betalning
Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning.
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka kostnader för frakt och administration.
När ni gjort en beställning sänder vårt system automatiskt en orderbekräftelse till er e-postadress. Observera att denna orderbekräftelse kan komma att ändras och är inte ett juridiskt bindande avtal. Orderbekräftelse utgör information om beställningen.
Betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

Garanti
Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Hjälpsam direkt.
Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt ni är intresserad av om ni är osäker. Ni når oss via e-post info@hjalpsam.com.

Reklamation & Retur
Om en vara är felaktig bör ni reklamera till Hjälpsam inom skälig tid.
Ni bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa er om att de är felfria och fungerar som de skall. Vid reklamation bör ni kontakta Hjälpsam, lämpligen via e-post till info@hjalpsam.com.
Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Hjälpsam rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.
Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong).
Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras er som kund.
Hjälpsam kontrollerar/testar insända varor i enlighet med er felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Hjälpsams kostnader för returen.

Du har ångerrätt och dessa returer skall skickas till oss inom 14 dagar, du som kund står för kostnader kopplat till returfrakt. Använd denna ångerblanket från Konsumentverket: Ångerblankett. Normalt gäller att varan får vara uppackad och besiktad av Er, men vissa varor måste, av hygienskäl, vara helt oanvända. Ring eller maila oss om Du är osäker om vad som gäller!

Transportskada
Transportskada bör anmälas samma dag som ni tar emot leveransen.
Om ni upptäcker skada på emballage vid leverans, måste detta nogsamt noteras på kvittens. Vid upptäckt skada även på gods, reklameras detta direkt till transportbolaget.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, ex. priser, specifikation etc, tekniska problem eller massbeställningar. Då information på hjalpsam.com i huvudsak kommer ifrån leverantörer avsäger vi oss ansvar för denna.
Vid eventuellt fel information har ni naturligtvis rätt att häva ert köp med hänvisning till detta.

Personuppgifter & Integritetspolicy
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss och detta sker enbart vi beställning/order. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Hjälpsam varken köper in eller säljer personuppgifter.
Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara pga administrativa eller legala skäl.
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra intressen när det gäller att upprätthålla kundrelationer. Vi måste också av skatteskäl spara fakturor mm i 7 år.
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan våra administrativa datasystem. Vi skyddar dina uppgifter på vårt datanätverk från obehöriga personer eller organisationer. Säkerheten granskas regelbundet för att säkerställa vår integritetspolicy.
Du får gärna höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Hjälpsam
Sjövägen 3
746 50 Bålsta
Tele: 0171-170400
Mail: info@hjalpsam.com